Maken van een verslag

Het maken van een verslag van een experiment Havo 4

Een goed verslag van een experiment heeft de vorm van een wetenschappelijk artikel. Hierin moeten de volgende onderdelen aan de orde komen:

 • Titel

De titel van een wetenschappelijk artikel geeft vaak heel precies aan waar het over gaat. Behalve het onderwerp kun je bijvoorbeeld aangeven welk organisme voor het onderzoek is gebruikt (met wetenschappelijke naam van het organisme tussen haakjes), welke methode is gevolgd en/of waar het onderzoek is uitgevoerd.

Bijvoorbeeld: “De gevolgen van zure regen voor de voortplanting van de regenworm (Lumbricus terrestris) in de Noord-Hollandse waterleidingduinen en op de Veluwe”.

 • Inleiding

Dit gedeelte is het individuele deel van je PO. In het groepsverslag neem je dit deel uiteraard ook op. Je kunt de beste van de twee hiervoor uitkiezen. Waarschijnlijker is dat je gezamelijk tot een nieuwe (betere) formulering komt.

In de inleiding breng je de volgende dingen naar voren:

 • Achtergrondinformatie. Welke informatie is er al bekend over dit onderwerp? Wat zijn de uitkomsten van eerder onderzoek? Wat kun je vertellen over het materiaal waaraan je het onderzoek hebt uitgevoerd? Vaak is het extra verhelderend als je hierbij ook afbeeldingen gebruikt. Denk dan aan het bijschrift (bijv. “Figuur 1: Een meerkoet (Fulica atra) in dreighouding”).
 • De probleemstelling: dit is een vraag of stelling waarin het probleem, dat je in het experiment wilt oplossen, beschreven staat.
 • De hypothese: dit is een verwachting (veronderstelling). Je noemt hierin een mogelijke uitkomst van het experiment. Geef een toelichting.
 • Materiaal en methode(n)
  (=werkplan)

Dit is de uitvoering van het experiment. Hierin beschrijf je met welke materialen (opsomming toegestaan) en op welke manier (niet opsommen: in alinea’s) je het experiment uitvoert.

 • Resultaten

Hierin worden de uitkomst(en) van het experiment op een ordelijke manier weergegeven. Je kunt hierbij gebruik maken van tabellen en figuren. Denk hierbij weer aan bijschriften. Tabellen en figuren nummer je apart van elkaar in de volgorde van het verslag. De resultaten kunnen bijvoorbeeld dus beginnen met “tabel 2” en “figuur 5”, als er in de voorgaande hoofdstukken al een tabel en 4 figuren waren verwerkt.

 • Conclusie(s)
  (vaak in het hoofdstuk Discussie: dan niet als apart kopje vermelden!)

Hierin worden de resultaten van het experiment vergeleken met de hypothese. Deze kan juist of onjuist blijken.

 • Discussie

Als de hypothese onjuist was, kun je hier een nieuwe hypothese stellen. Ook kunnen verklaringen en uitleg worden toegevoegd. Je meldt wat er niet zo goed ging, wat mogelijke foutenbronnen zijn, aanbevelingen om het experiment te verbeteren, etc.

 • Literatuur
  (of: Bronvermelding, Referenties, etc.)

Hierin vermeld je o.a. de verwerkte (vak)literatuur met titel, auteur(s), jaar van uitgave en de betreffende bladzijden. Bij een boek vermeld je de uitgeverij, bij een tijdschrift de titel en – indien aanwezig – het nummer van het tijdschrift.

Voorbeeld van een bronvermelding:

Jansen, P. (2003) Het gedrag van de meerkoet (Fulica atra). Natuur & Techniek 5: 27-30.

(naam) (jaar) (titel van het artikel) (titel van tijdschrift) (blz.)

Advertenties