PO Ecologie

INSTRUCTIES PO ECOLOGIE 4H
1. Het practicum is een onderdeel voor je SE-Cijfer. Het telt voor 10% mee (vergelijk: SE 1 t/m 3 tellen voor 5% mee)
2. Het verslag wat je samen met je groepje maakt wordt hiervoor beoordeeld met een cijfer (Per groepje!)
3. Daarnaast wordt gekeken naar. samenwerking, gedrag in de natuur, werkhouding, netheid en verzorging, inzet, zelfstandigheid. Dit wordt in het cijfer verwerkt.
4. Er zijn vier of vijf lange momenten om buiten te werken onder schooltijd.
5. De verplichte opdrachten vormen de basisstructuur voor je verslag. Elke keer wordt verteld wat je in het blokuur zeker moet doen.
6. Je kan naar eigen inzicht je uitwerkingen aanvullen, uitbreiden door extra zaken te onderzoeken, uit te zoeken, tekenen, determineren, meten, waarnemen.
7. Er zijn ook keuzeopdrachten: daarvan voer je er per groepje minstens één uit.
8. De begeleiders kunnen je in het veld advies en aanwijzingen geven (maar denk vooral ook zelf na!).
9. Je krijgt de mogelijkheid om op vrijdagmiddag extra te komen. Je krijgt bijtijds Le horen wat de deadline is voor het inleveren van het verslag.
10. Fred is ook aanwezig om jullie te begeleiden (ook op vrijdagmiddag),
11. Houd je aan onderstaande regels:

REGELS VOOR HET WERKEN IN DE NATUUR

  • Rust bewaren, geen verstoring door kabaal
  • Zo weinig mogelijk verstoring van je gebiedje (de planten zo weinig mogelijk vertrappen en zoveel mogelijk laten staan)
  • Gebruik het materiaal zoals het hoort
  • Laat geen troep achter (boterhamzakjes, etc)
  • Ruim alles tegen het einde van de lestijd netjes op (buiten en binnen)
  • Werk serieus en gebruik je tijd efficiënt
  • Werk constructief samen
Advertenties